ϕ

jeż martwy
matką tej ziemi
wciągłość jest ojcem przyrody
mgła przelicza drogi
ucho dotyka niejasności
poczerniała mu ślina
głos przenosi rozkazy
cienki ogień biegnie pod skórą