ϕ

ptak wściekły do twarzy płatka śniegu
ptak wściekły do dni ślepych na noc