ϕ

ptak wściekły do przemożnych słabości
ptak wściekły do kolorów bez śladu
ptak wściekły do rzeczy rozmazanej
╮╮( ╮( ╮( ╮(
╮( ╮( ╮( ╮( ╮