ϕ

ptak wściekły do gór ciemności najbliższych
ptak wściekły do fal podbijanych
ptak wściekły do rzek nadzwanych