ceremoniał wyrasta

ceremoniał
pokrzywie
dłoń
wyrasta