świat sprężyna

świat
człowiekiem
piórko
ubolewa

kiełbasy
sprężyna