wysmukła klarnetu

wysmukła
motyl
za zasłoną
klarnetu