czas przeźroczyścieje

czas nie ma sensu

brwi ani klatki schodowej

nabiera kształtu od innych stworzeń

przeźroczyścieje