drzewa sprężyna

drzewa
robotnikowi
smaży
sprężyna