piorun drabiną

piorun
użądliła
twarzą
ostemplowany
drabiną