życie mgnień

życie wciąga i toczy również

drzwiami i ogonem

pochodzi od mgnień