zszarzały mleczny

zszarzały
pionek
rybą
srogą
parasol
ubolewa
mleczny