głaz pobożny

głaz
do zgniecenia
kogut
niesie
pobożny