krowa zawadził

krowa
twarde
mgłą
kobiety
zawadził