pod gołym czyha

pod gołym niebem
mumii
na krze
miłość
czyha