podmuch w koszarach

podmuch
papieża
reumatyzm
myszy
w koszarach