szczur drzewa

szczur
otyłe
z ręką
na sercu
okrąża
drzewa