przechodziły mąką

przechodziły
cyprysy
słomianą
mąką