przez słucha

przez widocznienie
światła się słucha