roztwór w naczyniu

roztwór
w lustrze
nazwisko
w naczyniu