igła karawan

igła
w oko
puka
funkcjonariusz
z paniką
kroczy
karawan