słowo przebiera

słowo jest miejscem w które czas
się przebiera