wieniec pieskiem

wieniec
zuchwale
uniżony
cukierek
robotnikowi
pieskiem