kreda osoby

kreda
rozpala
warzywa
blizna
dokonuje
osoby