uprawia zarosłe

uprawia
jamnik
nieruchomo
mąki
zarosłe