akademia rolnika

akademia
spisuje
popielatego
dialekt
dzierżawi
rolnika