pchła uprawia

pchła
w trakcie
naczynia
traktor
uprawia