przemieszcza olbrzyma

przemieszcza się
kura
olbrzyma